Feragatname

Şartlar ve koşullar
Bu Web Sitesine girmeden veya bu Web Sitesindeki bilgileri kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki şart ve koşulları okuyup kabul etmeniz gerekir. Bu Web sitesine girmeniz veya bu Web Sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki şart ve koşulları kabul/

Bu şart ve koşullar ek olarak aşağıdaki maddelerden oluşur:

Bilgilendirme ve Feragat
Bu Web Sitesi veya bu Web Sitesindeki Intervet, şubeleri, iştirakleri, ürünleri ve servisleri ile ilgili veya hakkındaki bilgiler, resimler, logolar ve ikonlar olduğu gibi ve elde olan şekilde, ima edilmiş ya da söylenmiş herhangi bir garanti veya temsil olmaksızın, işaret edilmiş ticari kanunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, özel bir amaca hizmet veya bir anlaşmayı bozmaya yönelik olmadan sağlanmıştır.

Bu Web Sitesindeki bilgiler Intervet ve onun ürünleri ve servisleri hakkında bilgi vermek amacıyla iyi niyetle hazırlanmasına karşın, bu Web Sitesine erişim veya kullanımdan veya bu Web Sitesindeki malzeme, bilgi, fikri veya önerilerin kullanımından kaynaklanan herhangi, bunlarla sınırlı olmadan ve bunları içeren, doğrudan, dolaylı, özel, kaza sonucu veya bir başka nedenden kaynaklanabilecek zararlardan Intervet, şubeleri, bağlı olduğu şirketler, iştirakleri ve çalışanları sorumlu tutulamaz.

Intervet herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Şart ve Koşullar üzerinde, bu Web Sitesi üzerinde ve bu Web Sitesi içerisindeki bilgi, isimler, resimler, logolar ve ikonlar üzerinde ayarlamalar, güncellemeler ve/veya değişiklikler yapabilir.

Bu Web Sitesi Intervet’in kontrolü altında olmayan başka web sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Intervet bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Fikri Mülkiyet
Bu Web Sitesinde gösterilen, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, bütün makaleler, yazılar, fotoğraflar, örnekler ve diğer grafiksel malzemeler ve isimler, logolar, ticari markalar ve servis markaları, Intervet veya onun şubeleri, iştirakleri veya lisans firmalarının malıdır ve ticari marka, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunmaktadırlar. Bu Web Sitesinde adı geçen diğer ürünler ve şirketler sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bu ve benzeri malzemeyi ve parçalarını yeniden üretmeniz, yollamanız, dağıtmanız, bozmanız, satmanız, yayınlamanız ya da dolaştırmanız yasaktır:

Bu Web Sitesindeki malzemeleri kendi ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanımınız için indirebilir veya yazdırabilirsiniz; ya da bu Web Sitesindeki malzemeleri herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Intervet tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla, gönderebilirsiniz.

Burada bulunan hiçbir şey, Intervet’e ya da üçüncü şahıslara ait herhangi bir patent veya ticari marka altındaki herhangi bir lisans veya hak, ima, doktrin veya herhangi başka birşey ile tartışmaya açık olarak yorumlanamaz.

Ayrıca yukarıda da açık şekilde ifade edildiği gibi burada bulunan hiçbir şey, herhangi bir lisans veya haktan herhangi bir telif hakkı veya belirtilen bilgi, veri, ürünler ve servislerle ilişkili diğer fikri mülkiyet haklarına kadar, tartışmaya açık olarak yorumlanamaz

Uygulanabilir Hukuk ve Yargı Hakkı
Bu kayıt ve şartlar Delaware hukukuna göre yorumlanır, yönetilir ve uygulanır. Buradan kaynaklanan herhangi bir ve bütün anlaşmazlıklar Delaware yetkili mahkemelerine gönderilir ve bu mahkemelerce karara bağlanır.